Виїзне заняття для студентів 4 курсу

z321 жовтня 2016 р. на базі Державної науково-технічної бібліотеки України для студентів 4 курсу групи КББб-1-13-4.0д напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» було проведене виїзне заняття

(викладач – доцент кафедри, кандидат культурології М. В. Макарова) на тему: «Національна система нормативних документів з класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації» з дисципліни «Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній справі». Під час заняття студенти ознайомились з нормативно-технічними, патентними документами, стандартами з різних галузей знань. 

Виїзне заняття для с...
Виїзне заняття для студентів 4 курсу
Виїзне заняття для с...
Виїзне заняття для студентів 4 курсу
Виїзне заняття для с...
Виїзне заняття для студентів 4 курсу
Виїзне заняття для с...
Виїзне заняття для студентів 4 курсу
Виїзне заняття для с...
Виїзне заняття для студентів 4 курсу

Інститут у соціальних мережах