Відкрита лекція доцента кафедри Сошинської В. Є.

VZ Sochynska 129 квітня 2021р. доцент кафедри бібліотекознавства та інформології В. Є. Сошинська провела відкриту лекцію для студентів ІІІ курсу групи ІБАб-1-18-4.0д з дисципліни «Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей». Тема лекції: «Ефективність менеджменту».

На відкритому занятті були розглянуті такі питання:

1. Зміст поняття «ефективність» у контексті управління.

2. Види ефективності менеджменту.

3. Збалансована система показників ефективності.

4. Лідерство як чинник ефективного менеджменту.

Кожен вид менеджменту було розглянуто за допомогою кейс-методу.

Викладачка продемонструвала наступні кейси:

VZ Sochynska 2«Молодіжний центр «М-Формація»», що ілюстрував досвід Бердичівської міської бібліотеки в Житомирській області, розглядався як приклад соціальної ефективності менеджменту;

«Львівські бібліотеки» були прикладом організаційної ефективності менеджменту.

Наголошуючи на тому, що взаємодія в системі управління та оптимальне використання часу підвищують ефективність менеджменту, викладачка надала студентам корисне покликання на презентацію, розміщену в ЕНК дисципліни.

VZ Sochynska 3Окремо розглянуто кейс «Бібліотека КПІ» як приклад адаптації збалансованої система показників ефективності (ЗСП) для державних та неприбуткових організацій. ЗСП ‒ це важливий управлінський інструмент, орієнтований на стратегічну ідею організації (її візію і місію), що і підтверджує розроблена та успішно впроваджена Стратегія розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017-2020 рр. Студенти змогли порівняти вже реалізовану Стратегію з проєктом нової Стратегії розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2021-2025 рр., що наразі обговорюється. Особливий інтерес студентської аудиторії викликала карта стратегії.

Студенти мали змогу почути експертну думку завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології, доктора наук із соціальних комунікацій О. В. Воскобойнікової-Гузєвої з приводу дисертаційного дослідження директорки Бібліотеки КПІ Оксани Бруй.

VZ Sochynska 4На відкритій лекції було розглянуто ключові елементи лідерської компетентності керівника, які виділяють сучасні дослідники, та підбито підсумки щодо умов ефективного менеджменту управлінської діяльності в бібліотечно-інформаційних та архівних установах.

Студенти гр. ІБАб-1-18-4.0д активно реагували на питання викладачки, що дало змогу перевірити та закріпити попередній та новий навчальний матеріал.

Дякуємо всім, хто відвідав відкрите заняття, проведене онлайн із застосуванням Google Meet, та взяв участь у його обговоренні.

Інститут у соціальних мережах