Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова

625 квітня 2017 р. в Інституті книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського відбулись наукові читання до 100-річчя Степана Йосиповича Петрова – бібліографа, книгознавця, педагога, колишнього завідувача відділу рідкісної і цінної книги Державної публічної бібліотеки УРСР.

До заходу долучилися студенти І курсу спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» разом із завідувачем кафедри докт. наук із соціальних комунікацій, ст. наук. с. О. В. Воскобойніковою-Гузєвою та канд. іст. наук, доцентом Л. С. Прокопенко.
Багатогранна постать науковця і педагога С. Й. Петрова з різних боків розкривалася у виступах генерального директора НБУВ, чл.-кор. НАН України В. І. Попика, віце-президента Української бібліотечної асоціації, координатора американських центрів Посольства США в Україні, доктора іст. наук В. С. Пашкової (доньки С. Й. Петрова), директора Інституту книгознавства НБУВ, доктора іст. наук Г. І. Ковальчук, професора Київського національного університету культури і мистецтв доктора іст. наук Т. В. Новальської, завідувача відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ, канд. іст. наук Н. П. Бондар, наукового співробітника відділу національної бібліографії НБУВ, канд. іст. наук І. Г. Лиханової.
Під керівництвом С. Й. Петрова було створено друковані наукові каталоги стародруків («Книги гражданской печати XVIII века: каталог книг гражданской печати, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УРСР» (1956); «Славянские книги кирилловской печати XV–XVIII вв.: Описание книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УРСР» (1958); «Книги первой четверти XIX века: каталог книг, хранящихся в Государственной публичной библиотеке АН УССР» (1961), «Книги гражданського друку, видані на Україні, XVIII – перша половина XIX ст.: каталог» (1971)), які детально розкривають фонд НБУВ і є безцінним джерелом з історії книгодрукування в Україні та Росії XV – початку ХІХ ст. Вагомим є також внесок С. Й. Петрова у формування бібліографічного репертуару української книжки та результати багатотомного ретроспективного бібліографічного проекту «Книга в Україні. 1861–1917».

Щиро дякуємо працівникам Національної Бібліотеки і родині С. Й. Петрова за організацію такого заходу і надану можливість долучитися до наукової спадщини видатного українського книгознавця і бібліографа!

Детальніше про подію:
http://www.nbuv.gov.ua/node/3487
https://www.facebook.com/pg/Vernadsky.Library/photos/?tab=album&album_id=1525562650821228

Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова
Студенти і викладачі...
Студенти і викладачі відвідали наукові читання на пошану видатного книгознавця і бібліографа – Степана Йосиповича Петрова

 

Інститут у соціальних мережах