Відкриті лекції викладачів кафедри бібліотекознавства та інформології

IMG-da6b83a3c9f389a161e802ac32689466-V20 та 24 квітня 2018 р. відбулись відкриті заняття доцентів кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики – Ісаєнко Олександра Олександровича та Свердлик Зоряни Михайлівни.

Ісаєнко О.О., кандидат історичних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та інформології в межах викладання дисципліни «Інтелектуальна свобода та доступ до інформації» студентам 1 курсу групи ІБАб-1-17-4.0д 20 квітня провів відкриту лекцію на тему «Кодекс етики бібліотекаря». В ході заняття було визначено складові професійної етики бібліотекаря, сформульовано та з’ясовано змістове наповнення кожної складової, а також здійснено аналіз міжнародного, зарубіжного та вітчизняного досвіду укладання Кодексів професійної етики бібліотекарів та інших інформаційних працівників. Студенти ознайомилися з «Кодексом етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних працівників», «Кодексом етики Американської бібліотечної асоціації», «Кодексом етики бібліотекаря» Української бібліотечної асоціації та іншими документами (заявами, деклараціями, хартіями, рекомендаціями тощо) даних та інших зарубіжних і міжнародних професійних об’єднань.

24 квітня доцент кафедри бібліотекознавства та інформології, кандидат історичних наук Свердлик З.М. провела відкрите лекційне заняття з дисципліни «Документознавство» для студентів 2 курсу групи ІБАб-1-16-4.0д на тему «Організація документообігу вхідних, вихідних і внутрішніх документів». У ході лекції було означено форми і види документообігу, з’ясовано вимоги до основних етапів реалізації документообігу в установі: приймання, первинне опрацювання, реєстрація, передача на виконання документів. З метою закріплення отриманих теоретичних знань студентам були представлені зразки документів і облікових реєстраційних форм.

На заняттях були присутні заступник директора Інституту журналістики з науково-методичної та навчальної роботи Росінська О.А., завідувач кафедри бібліотекознавства та інформології Воскобойнікова-Гузєва О.В., доценти кафедри Макарова М.В. та Сошинська В.Є.

Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції
Відкриті лекції

Інститут у соціальних мережах