Первина акредитаційна експертиза діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

01

З 30.05.2018 р. по 01.06.2018 р. в Київському університеті імені Бориса Грінченка проводиться первина акредитаційна експертиза діяльності закладу щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 № 978 (зі змінами), та наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018   № 876-л працювала експертна комісія у складі:

Давидова Ірина Олександрівна – завідувач кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, голова комісії;

Новальська Тетяна Василівна – завідувач кафедри інформаційних технологій Київського університету культури і мистецтв, доктор історичних наук, професор.

02

03

 

Інститут у соціальних мережах