Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Практика

Практика студентів Київського університету імені Бориса Грінченка є обов’язковим компонентом освітнього процесу і має на меті набуття  студентами спеціальних (фахових) компетентностей відповідно  до програмних результатів навчання за освітньою програмою. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти, заключною ланкою у схемі освітнього процесу в Університеті «Аудиторія – Центри компетентностей – Бази практик» і передбачає наступність, послідовність та системність її проведення.

Організація і проведення практики студентів регламентується «Положенням про проведення практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» (затв. наказом №828 від 21.12.2018 р.).

Кафедрою бібліотекознавства та інформології на основі цих документів, а також на основі освітніх стандартів підготовки фахівців за  спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розроблено наскрізну програму практики та програми кожного виду практики відповідно до змісту та завдань майбутньої професійної діяльності.

Програмами передбачено завдання та зміст практики, а також форми та методи контролю результатів практики. Всі види практик плануються згідно з графіком освітнього процесу. З усіма організаціями та установами, де студенти проходять практику, укладено відповідні угоди.

 

zastavka prakryka ibas

Grinchenko 2020 

saltykova 2020

Бази практики

 Інформаційні  установи

(м. Київ, пр. Ю. Гагаріна, 27)

 

Архівні установи

(м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

(м. Київ, вул. Солом’янська, 24)

Національні бібліотеки

(м. Київ, Голосіївський просп., 3)

(м. Київ, вул. Грушевського, 1)

(м. Київ, вул. Лаврська, 9)

(м. Київ, вул. Л. Толстого, 7)

Державні бібліотеки

(м. Київ, вул. Антоновича, 180)

(м. Київ, вул. Берлінського, 9)

(м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 122)

 

Університетські бібліотеки

(м. Київ, вул. Володимирська, 58)

(м. Київ, пр. Перемоги, 37)

(м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

 

 Публічні бібліотеки

(м. Київ, вул. Тургенєвська, 83-85)

(м. Київ, бул. Лесі Українки, 7)

 

 


 

 

Інститут у соціальних мережах