Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Інститут журналістики шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Про кафедру

Положення про кафедру навчально-наукового Інституту (Факультету)


 Кафедра бібліотекознавства та інформології заснована у вересні 2016 року.

 

Очолює кафедру доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник Олена Вікторівна Григоревська.

kafedra bi

 

2 1

 

 Професорсько-викладацький склад – 10 осіб, з них: завідувач кафедри – 1, доцентів – 7, старший викладач - 2.

2 1

 

 

2 1

ВИПУСКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 

Нині кафедра є випусковою для бакалаврів за спеціальністю

  • 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»,

Нині кафедра є випусковою для бакалаврів за спеціальністю

  • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

 

магістрів за спеціальністю:

 

  • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

2 1

НАШІ ПАРТНЕРИ

KPI library grinchenko NIBU
sluhay UBA

UABK

Mudrogo

UNDIASD SUHOMLNSKY NNMBU
maksymovycha toloka ranok


      KPU

Vernadskoho 

 

Інститут у соціальних мережах